Akcja #4. Rybienko Leśne - Bobrowisko

2021-04-17, Wyszków

Zbieramy się w Rybienku Leśnym na rogu ul. Kolejowej i Wołowskiego. Sprzątamy tereny nad Bugiem wokół rozlewiska bobrowego między torami kolejowymi a osią ul. Kolejowej

Strona Akcji
Sztab: Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic
Szef Sztabu: Zbigniew Wyszyński
Telefon: 605 444 944
Email: operacjarzeka@rybienkolesne.pl
Rejestracja zakończona