Akcja #8. Rybienko Leśne - Kort Tenisowy

2021-04-17, Wyszków

Zbieramy się przy korcie tenisowym w Rybienku Leśnym (ul. Powstańców). Sprzątamy tereny nad Bugiem wzdłuż wału przeciwpowodziowego w Rybienku Leśnym (teren łatwy). Szef akcji: Adam Wójcik

Strona Akcji
Sztab: Stowarzyszenie Miłośników Rybienka Leśnego i Okolic
Szef Sztabu: Zbigniew Wyszyński
Telefon: 605 444 944
Email: operacjarzeka@rybienkolesne.pl
Rejestracja zakończona