Akcja Akcja Czysta Rzeka - 26 DH "Inceptum" Swory

2021-04-17, Swory

Akcje organizuje 26 Drużyna Harcerska "Incetpum" ze szkoły w Sworach. Będziemy zbierać śmieci wzdłuż drogi oraz sprzątniemy lasu na odcinku Swory- Pólko. Wolontariusze spotykają się przy szkole w Sworach o 10.30.
Sztab: Hufiec ZHP Biała Podlaska
Szef Sztabu: Michał Kucharski
Telefon: +48508215280
Email: michal.kucharski1@zhp.net.pl
Rejestracja zakończona