Akcja Akcja Czysta Rzeka - HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ

2021-04-17, Biała Podlaska

Celem akcji jest sprzątanie rzeki Krzny wraz z terenami do niej przyległymi. Akcja odbywać się będzie na odcinku od budynku OSP Sławacinek Stary do stanicy kajakowej w Porosiukach. Termin wydarzenia jest przewidziany na 17.04.2021r. w godzinach 10:00-14:00. Na koniec akcji, planujemy krótkie podsumowanie.

Strona Akcji
Sztab: Hufiec ZHP Biała Podlaska
Szef Sztabu: Michał Kucharski
Telefon: +48508215280
Email: michal.kucharski1@zhp.net.pl
Rejestracja zakończona