Akcja Akcja LIWIEC

2021-04-11, Łochów

Obszar sprzątania obejmować będzie brzeg rzeki Liwiec oraz pobliski las. Teren sprzątania od ul. Rzecznej w kierunku wsi Laski. Start - godz. 12.
Sztab: Fundacja Leny Grochowskiej Łochów
Szef Sztabu: Sylwia Szelest
Telefon: 506618837
Email: sszelest@fundacjalenygrochowskiej.pl
Rejestracja zakończona