Akcja Akcja nr 2 - Czysta Warta - sprzątamy las wzdłuż prawego brzegu Warty

2021-04-17, Osjaków

Spotykamy się o 10 tej w Osadzie Osjaków. Sprzątamy las wzdłuż prawego brzegu Warty na odcinku od ulicy Mickiewicza do Osady.
Sztab: Osada Osjaków
Szef Sztabu: Borys Bartkowiak
Telefon: 664120644
Email: servis.osada@gmail.com
Rejestracja zakończona