Akcja Akcja Sajmino

2021-04-10, Ostróda

Sprzątanie terenów zielonych wokół Jeziora Sajmino w Ostródzie
Sztab: Akcja Sajmino
Szef Sztabu: Izabela Belowska
Telefon: 665398797
Email: izabela.belowska@um.ostroda.pl
Rejestracja zakończona