Akcja Buda Ruska sprzątanie rzeki

2021-04-10, Buda Ruska

sprzątanie rodzinne i sąsiedzkie brzegów rzeki Czarna Hańcza w Budzie Ruskiej i Maćkowej Rudzie
Sztab: Buda Ruska 16
Szef Sztabu: Piotr Malczewski Malczewski
Telefon: +48604654868
Email: budaruska@wp.pl
Rejestracja zakończona