Akcja Chlebczyn

2021-04-10, Chlebczyn

Sprzątanie okolicy wsi Chlebczyn.
Sztab: Płosków
Szef Sztabu: Daniel Parol
Telefon: 501065988
Email: d.parol@krainabugu.pl
Rejestracja zakończona