Akcja Chutor Gorajec Operacja Czysta Rzeka 2021

2021-04-10, Gorajec

Spotykamy sie przy Chutorze Gorajec, aby wspolnymi siłami, z uśmiechem na ustach zadbać o naturę, aby żadny śmieć nie zanieczyszczał okolicznych łąk, lasów i rzek!
Sztab: Chutor Gorajec
Szef Sztabu: Katarzyna Borysewicz
Telefon: 570876258
Email: katarzyna.borysewicz@gmail.com
Rejestracja zakończona