Akcja Czarna Przemsza Marianki

2021-04-17, Dąbrowa Górnicza

Czarna Przemsza - lewy brzeg - od mostu kolejowego na Niepiekle do mostu drogowego Preczów.
Sztab: Marianki-CzarnaPrzemsza-Pogoria
Szef Sztabu: Aneta Kominek
Telefon: 601920160
Email: antena73@tlen.pl
Rejestracja zakończona