Akcja Czysta Bystrzyca

2021-03-22, Prawiedniki

Spotykamy się w Prawiednikach 20 marca w sobotę o 9.30 Będziemy sprzątać Bystrzycę na odcinku od Osmolic do zalewu płynąc kajakami i zbierając śmieci wzdłuż rzeki. Kontakt 602 520 166

Strona Akcji
Sztab: kajaki.lublin.pl
Szef Sztabu: Szymon Dziurda
Telefon: 602520166
Email: perkun74@gmail.com
Rejestracja zakończona