Akcja Czysta Dolina

2021-04-17, Wiązownica-Kolonia, Duża i Mała.

Święto Wsi! Nasza akcja obejmuje 3 wsie - Wiązownica-Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica-Kolonia, które historycznie były jedną miejscowością. Mamy nadzieję, że będzie na tylu wolontariuszy aby zrobić akcję w trzech wsiach. Zaczynamy sobotnim popołudniem od godziny 16.00. Do zobaczenia ma akcji! 18 kwietnia 1255 roku książę Bolesław Wstydliwy w swoim dyplomie stwierdził, że wybudował w Zawichoście klasztor i szpital dla ubogich, który uposaża we włości i dochody ze wsi Wiązownica. Jest to pierwsza historyczna wzmianka o naszej miejscowości, czyli nasza wioska liczy już co najmniej 800 lat. Każdego roku świętujemy tą rocznicę, a kto lepiej zadba o naszą okolicę i historie jak nie my sami. Takoż bierzemy sprawy w swoje ręce i zaczynamy zmieniać świat od naszej okolicy.
Sztab: Dolina Kacanki
Szef Sztabu: Jacek Piwowarski
Telefon: 516788118
Email: info@dolinakacanki.pl
Rejestracja zakończona