Akcja Czysta Dolina Racławki!:)

2021-04-17, Żary

Spotykamy sie o 11 godz na parkingu przy wejsciu do Rezerwatu, załóżcie kalosze!:)
Sztab: Chutor Gorajec
Szef Sztabu: Katarzyna Borysewicz
Telefon: 570876258
Email: katarzyna.borysewicz@gmail.com
Rejestracja zakończona