Akcja Czysta Krzna od źródła

2021-04-17, Łuków

Sprzątanie od okolic początku rzeki Krzny do Miasta Łuków
Sztab: Czysta Krzna u źródeł.
Szef Sztabu: Marek Czernecki
Telefon: 501244246
Email: mamipatok@o2.pl
Rejestracja zakończona