Akcja Czysta Rządza - 1. Borki

2021-04-17, Borki

sprzątamy lewy brzeg Rządzy po stronie Borek - odcinek od mostu w Wolicy do mostu w Załubicach przy OSP- zbiórka przy Top Market na Słowiańskiej

Strona Akcji
Sztab: W Dolinie Rządzy
Szef Sztabu: Dominika Paciorek
Telefon: 533192021
Email: dpaciorek@radzymin.pl
Rejestracja zakończona