Akcja Czysta Rządza - 2. Stare Załubice

2021-04-17, Stare Załubice

Miejscem spotkania będzie łąka za strażnicą OSP Załubice, skąd ekipy wyruszą w dół i górę rzeki. Akcja obejmie sprzątanie koryta rzeki oraz jej brzegów tak daleko, na ile nam starczy czasu i chęci. Zapraszamy gorąco posiadaczy sprzętu pływającego. Na zakończenie planowane jest ognisko z poczęstunkiem i gorącą herbatą.

Strona Akcji
Sztab: W Dolinie Rządzy
Szef Sztabu: Dominika Paciorek
Telefon: 533192021
Email: dpaciorek@radzymin.pl
Rejestracja zakończona