Akcja Czysta Rządza - 3. Ruda

2021-04-17, Ruda

sprzątamy lewy brzeg Rządzy po stronie Rudy - odcinek od mostu w Załubicach przy OSP do mostu na drodze Ruda-Łosie

Strona Akcji
Sztab: W Dolinie Rządzy
Szef Sztabu: Dominika Paciorek
Telefon: 533192021
Email: dpaciorek@radzymin.pl
Rejestracja zakończona