Akcja Czysta Rządza - 5/7. Ruda-Łoś i Łosie

2021-04-17, Łosie

Akcja obejmie sprzątanie koryta rzeki oraz jej brzegów tak daleko, na ile nam starczy czasu i chęci. Rządza prawy brzeg po stronie Łosia, odcinek 5. od mostku na drodze Ruda-Łosie do wysokości ul Rzecznej (Rejentówka) i odcinek 7. od wysokości ul. Rzecznej do ul. Radzymińskiej

Strona Akcji
Sztab: W Dolinie Rządzy
Szef Sztabu: Dominika Paciorek
Telefon: 533192021
Email: dpaciorek@radzymin.pl
Rejestracja zakończona