Akcja Czysta Rządza - 6/8. Rejentówka

2021-04-17, Radzymin

Akcja obejmie sprzątanie koryta rzeki oraz jej brzegów tak daleko, na ile nam starczy czasu i chęci. Rządza lewy brzeg po stronie Rejentówki, odcinek 6. od mostku na drodze Ruda-Łosie do wysokości ul. Rzecznej oraz odcinek 8. od wysokości ul. Rzecznej do ul. Radzymińskiej (Mokre)

Strona Akcji
Sztab: W Dolinie Rządzy
Szef Sztabu: Dominika Paciorek
Telefon: 533192021
Email: dpaciorek@radzymin.pl
Rejestracja zakończona