Akcja Czysta Rzeka

2021-03-23, Sokołów Podlaski

1.Przygotowanie, zgromadzenie potrzebnego sprzętu. 2.Spotkanie nad rzeką Cetynią. 3.Przeprowadzenie akcji, 4.Odniesienie odpadów do wyznaczonego miejsca-ul.Polna 8

Strona Akcji
Sztab: Wodniacy
Szef Sztabu: Małgorzata Malinowska
Telefon: 728302660
Email: malinowska.malgorzata@wp.pl
Rejestracja zakończona