Akcja Czysta Rzeka Bug - Gmina Platerów

2021-04-17, Platerów

Sprzątanie brzegu rzeki Bug w okolicach miejscowości Mężenin.

Strona Akcji
Sztab: Platerów - Mężenin
Szef Sztabu: Karol Juszyński
Telefon: 501805114
Email: gciplaterow@o2.pl
Rejestracja zakończona