Akcja Czysta Rzeka Mleczka

2021-04-17, Pruchnik

Spotykamy się o godz. 10:00 na targowisku "Mój Rynek" w Pruchniku, ul. Parkowa. Planujemy posprzątać rzekę Mleczkę na odcinku od mostu na ulicy Długiej (obok stadionu) do mostu na ul. Przemyskiej (obok oczyszczalni)

Strona Akcji
Sztab: Czysta Rzeka Mleczka
Szef Sztabu: Krzysztof Łuc
Telefon: 500020949
Email: czystarzekamleczka@gmail.com
Rejestracja zakończona