Akcja Czysta rzeka Wieprz - A

2021-04-17, Szczebrzeszyn

Akcja Czysta rzeka Wieprz obejmuje teren wzdłuż rzeki Wieprz od ul. Zwierzynieckiej do Z.S. Nr 2 im. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie. W ustaleniach ze Sztabem Głównym akcja zorganizowana zostanie 30.04.2021.

Strona Akcji
Sztab: Czysta rzeka Wieprz
Szef Sztabu: Edyta Kaznowska
Telefon: 505096338
Email: kedyta02@gmail.com
Rejestracja zakończona