Akcja Czysta Wisła od Stopnia Wodnego Dąbie do Mostu Kotlarskiego

2021-04-17, Kraków

Spotykamy się na Bulwarze Podolskim i sprzątamy teren od Stopnia wodnego Dąbie do Mostu Kotlarskiego
Sztab: czekotubki - Sztab przy Radzie Rodziców SP 10 Kraków
Szef Sztabu: Dariusz Szalaty
Telefon: 885605505
Email: dariuszsza@gmail.com
Rejestracja zakończona