Akcja Czysta Zielawa

2021-03-27, Jusaki Zarzeka

Pierwsze spotkanie odbędzie się na moście Jusaki Zarzeka 27 marca 2021 o godz. 10:00. Posprzątamy z kajaka jak i pieszo rzekę Zielawę, jej brzegi i pobocza dróg dojazdowych do Łomaz do mostu na ulicy Wisznickiej.

Strona Akcji
Sztab: Studzianka
Szef Sztabu: Łukasz Węda
Telefon: 501266672
Email: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
Rejestracja zakończona