Akcja Czysta Zielawa 2

2021-03-27, Łomazy

Spotykamy się przy moście w Jusakach-Zarzece i będziemy poruszać się na Szymanowo i Łomazy. Akcja obejmie sprzątanie koryta rzeki z kajaków do Studzianki oraz jej brzegów. Ponadto będziemy zbierać śmieci znajdujące się przy drogach w okolicy rzeki Zielawy.

Strona Akcji
Sztab: Studzianka
Szef Sztabu: Łukasz Węda
Telefon: 501266672
Email: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
Rejestracja zakończona