Akcja Czysta Zielawa 2021

2021-04-17, Łomazy

Akcja sprzątania dróg dojazdowych do rzeki Zielawy od Łomaz

Strona Akcji
Sztab: Studzianka
Szef Sztabu: Łukasz Węda
Telefon: 501266672
Email: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
Rejestracja zakończona