Akcja Czysta Zielawa 2021 II

2021-04-17, Studzianka

Posprzątamy obszar dróg dojazdowych ze Studzianki do rzeki Zielawy, Niedźwiedzica, Łysa Góra, Szenejki i droga przez wieś

Strona Akcji
Sztab: Studzianka
Szef Sztabu: Łukasz Węda
Telefon: 501266672
Email: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
Rejestracja zakończona