Akcja Czysta Zielawa IV

2021-04-17, Studzianka

Miejscem spotkania będzie plac przy świetlicy w Studziance. Obszar akcji obejmie część wsi tzw. Niedźwiedzica i pobliskie akweny wodne głównie rowy.

Strona Akcji
Sztab: Studzianka
Szef Sztabu: Łukasz Węda
Telefon: 501266672
Email: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
Rejestracja zakończona