Akcja Czyste brzegi rzeki Narew

2021-04-17, Waniewo

Posprzątamy jedno z najbardziej znanych miejsc nad Narwią. Tu swój początek ma słynna kładka Waniewo-Śliwno. Zapraszamy wszystkich od wspólnej akcji, by przygotować teren do nowego sezonu. Całość zakończymy wspólnym ogniskiem i planowaniem kolejnych działań.

Strona Akcji
Sztab: Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo
Szef Sztabu: Katarzyna Turosieńska
Telefon: 513816376, 504005151
Email: recepcja@fpdn.org.pl , k.turosienska@fpdn.org.pl
Rejestracja zakończona