Akcja czyste pobocza

2021-04-11, Strzeszyn

Miejsce spotkania: wieś Strzeszyn, sprzątamy trasę ze Strzeszyna do drogi krajowej nr 20.
Sztab: Stary Młyn- Strzeszyn
Szef Sztabu: Justyna Lawranz
Telefon: 603257365
Email: kryskajusta@wp.pl
Rejestracja zakończona