Akcja Czysty Park Lisiniec

2021-04-17, Częstochowa

Zapraszam do sprzątania Parku Lisiniec w Częstochowie. Miejsce zbiórki to parking od ul. Św. Jadwigi. Podzielimy się na grupy i posprzątamy wspólnie Park Lisiniec. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi przesuwamy sprzątanie na kolejny tydzień. Planujemy wykonać akcje do 23.04.2021r.
Sztab: Arche Hotel Częstochowa
Szef Sztabu: Adrian Bednarek
Telefon: +48 533 832 809
Email: abednarek@hotelczestochowa.com
Rejestracja zakończona