Akcja Droga nad Bug Kózki-Fronołów

2021-04-17, Kózki

Spotykamy się 17.04. 2021 o godz. 10.00 przy skrzyżowaniu z drogą nr 19 w Kózkach. Przemieszczamy się wzdłuż drogi w kierunku Fronołowa aż do przejazdu kolejowego ( ok 4 km.) Zapraszamy wszystkich chętnych.
Sztab: Gmina Sarnaki
Szef Sztabu: Magdalena Rudnik
Telefon: 508117439
Email: goksarnaki@o2.pl
Rejestracja zakończona