Akcja Droga nad Bug Sarnaki-Mierzwice

2021-04-17, Sarnaki

Spotykamy się 17.04.2021 o godz.10.00 na placu gminnym przy OSP. Przemieszczamy się wzdłuż drogi prowadzącej z Sarnak do Mierzwic.
Sztab: Gmina Sarnaki
Szef Sztabu: Magdalena Rudnik
Telefon: 508117439
Email: goksarnaki@o2.pl
Rejestracja zakończona