Akcja Floria

2021-04-17, Stara Bordziłówka

Sprzątanie lasu "Floria", droga Stara Bordziłówka-Worgule.
Sztab: Klukówka
Szef Sztabu: Barbara Horbowiec
Telefon: 665217817
Email: gadzicka@gmail.com
Rejestracja zakończona