Akcja Gołdapa

2021-04-16, Banie Mazurskie

rzeka Gołdapa w odcinku od Miejscowości Surminy do miejscowości Wróbel, oraz odcinek w Baniach Mazurskich
Sztab: Sapina- Kruklanki
Szef Sztabu: Justyna Maliszewska
Telefon: 508423208
Email: jasia.j@op.pl
Rejestracja zakończona