Akcja Jenikowo w plenerze

2021-04-10, Jenikowo

Sprzątanie miejscowości oraz dróg polnych i poboczy.

Strona Akcji
Sztab: Jenikersi
Szef Sztabu: Mirosława Danielewicz-Mełech
Telefon: +48882159096
Email: mirkam4@o2.pl
Rejestracja zakończona