Akcja Jest tylko jeden Bug.

2021-03-27, Różanka

Zbiórka o godz 10:00 na altance przy kościele. Tam rozdzielamy worki i w zależności od ilości osób dzielimy się terenem działania. Sprzątamy część parku, skarpę oraz obszar bezpośrednio przy rzece. *Po całej akcji ognisko dla uczestników*
Sztab: Różanka
Szef Sztabu: Kinga Kaliszuk
Telefon: 514152545
Email: kinga.kaliszuk@wp.pl
Rejestracja zakończona