Akcja Krynica Vitamin dla Piszczanki

2021-04-17, Dziadkowskie-Folwark

Krynica Vitamin dla Piszczanki. Pracownicy i wolontariusze zbierają śmieci wzdłuż brzegów Piszczanki.

Strona Akcji
Sztab: Krynica Vitamin
Szef Sztabu: Tomasz Kułakowski
Telefon: 885551009
Email: t.kulakowski@krynicavitamin.com
Rejestracja zakończona