Akcja LO Łaszczów

2021-04-17, Łaszczów

Wspólnie sprzątamy stawy przy LO Łaszczów
Sztab: Chutor Gorajec
Szef Sztabu: Katarzyna Borysewicz
Telefon: 570876258
Email: katarzyna.borysewicz@gmail.com
Rejestracja zakończona