Akcja Łynostrada

2021-04-15, Olsztyn

Sprzątanie trasy pieszo rowerowej Łynostrada, na odcinku od parku Centralnego do ul. Tuwima.
Sztab: Łynostrada
Szef Sztabu: Jarosław Kopyść
Telefon: +48608827555
Email: jarek.kopysc@wp.pl
Rejestracja zakończona