Akcja Małoziemce

2021-04-17, Wola Uhruska

Sprzątamy rzekę Bug w okolicach malowniczych Małoziemiec.
Sztab: Inicjatywa LWL
Szef Sztabu: Konrad Smoliński
Telefon: 733497928
Email: inicjatywalwl@gmail.com
Rejestracja zakończona