Akcja MKS ROZTOCZE NAROL CZYSTA RZEKA

2021-04-10, Narol

1,ZBIÓRKA GODZINA 11:00 Teren Targowiska w Narolu. ul. Jana Wolańczyka. a) Rozdanie koszulek, worków oraz rękawiczek b) Podział na 4 grupy i wyznaczenie terenu sprzątania oraz punktu zbiórki śmieci 2. Przystąpienie do Akcji MKS ROZTOCZE NAROL CZYSTA RZEKA. 3 Zakończenie akcji i odbiór śmieci o godzinie 13:30

Strona Akcji
Sztab: MKS ROZTOCZE NAROL
Szef Sztabu: Paweł Bielec
Telefon: 603262077
Email: pawbielec@wp.pl
Rejestracja zakończona