Akcja Morsy Łomża - Czysta Narew ( II etap )

2021-04-17, Łomża

Sprzątanie brzegów Narwi - II etap

Strona Akcji
Sztab: Morsy Łomża
Szef Sztabu: Karol Sztejno
Telefon: 502176167
Email: morsylomza@gmail.com
Rejestracja zakończona