Akcja nad Starą Rzeką

2021-04-17, Obarzym - Krzemienna

Akcja obejmować będzie zbieranie śmieci z brzegów Starej Rzeki ( Rzeki Świnki) na odcinku Działu pod Obarzymem
Sztab: Temeszów nad czystym Sanem
Szef Sztabu: Danuta Zarzyka
Telefon: 782245880
Email: gosciniepoludnia@gmail.com
Rejestracja zakończona