Akcja Nasz mały czysty świat

2021-04-17, Karkowo

Akcja ma na celu uprzątnięcie śmieci z terenu sołectwa, parku.

Strona Akcji
Sztab: Karkowo
Szef Sztabu: Paweł Datkiewicz
Telefon: 510988420
Email: pdatkiewicz@gmail.com
Rejestracja zakończona