Akcja Nasze Zielone Siekierki

2021-04-17, Warszawa

Zbieramy śmieci wyrzucone lub przyniesione z nurtem rzeki wzdłuż Wisły od mostu Siekierkowskiego w kierunku zachodnim aż do MPWIK
Sztab: Nasze Siekierki
Szef Sztabu: Dominik Nowak
Telefon: 500861130
Email: dompraga@wp.pl
Rejestracja zakończona