Akcja O przyrodę dbamy- po ludziach sprzatamy.

2021-04-15, Janów Podlaski

Porządkowanie obszarów wokół zbiornika wodnego " Kozieł" w Janowie, wokół cieków wodnych i rzek na terenie osady.

Strona Akcji
Sztab: Cieleśnica- Błonie
Szef Sztabu: Iwona Kaliszuk
Telefon: 782180826
Email: iwonaczuchan2wp.pl
Rejestracja zakończona