Akcja Operacja Czysta Biała

2021-04-10, Bielsko-Biała

Akcja Operacja Czysta Rzeka rozpocznie się o godzinie 10.00. Miejscem spotkania będzie parking przy cmentarzu i Kościele pw. Św. Barbary w Bielsku-Białej (Mikuszowice krakowskie) ul. Cyprysowa 25. Będziemy sprzątać fragment rzeki Białej przepływającej tuż obok parkingu, cmentarza i Kościoła. W zależności od ilości wolontariuszy udamy się grupkami w górę i w dół nurtu rzeki. Być może w zależności ad ilości osób a co za tym idzie ilości worków ze śmieciami zorganizujemy dwa punkty odbioru śmieci. Miejscem najbardziej nas interesującym jest odcinek rzeki koło wodospadu. Tam bowiem w sezonie zimowym morsujemy. Niestety z reguły towarzyszy nam pływająca wysepka śmieci. Stąd też pomysł wzięcia udziału w akcji sprzątania ,,naszego' odcinka rzeczy mając jednocześnie na uwadze, że ma to przede wszystkim wymiar symboliczny. Zdajemy sobie sprawę że sprzątając wcale nie gwarantujemy sobie i nie tylko nam czystej rzeki w przyszłości. Ale od czegoś zacząć trzeba. Miejscem zakończenia akcji, być może i wspólnego pobiesiadowania będzie miejsce naszego morsowania. Być może uczynimy z tego dnia zakończenie sezonu mając nadzieję, że zastaniemy rzekę tak samo czystą jak ją opuścimy w dniu sprzątania.

Strona Akcji
Sztab: Morsy Mikuszowickie
Szef Sztabu: Monika Teśluk
Telefon: 506045033
Email: monikate1970@gmail.com
Rejestracja zakończona